KONTAKT    |    dzwoń: 782066361 lub 782066342

Prawo Budowlane 2023 – Rewolucja obejmuje drewniane domy! Nowelizacja przyjęta przez Sejm

W dniu 17 sierpnia 2023 roku, Sejm dokonał kolejnej znaczącej nowelizacji Prawa Budowlanego, otwierając drogę do rewolucji w sektorze budownictwa. Nowe regulacje przynoszą zmiany o znaczeniu kluczowym dla branży, w tym zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Teraz można stawiać drewniane domy jednorodzinne niezależnie od metrażu. Zostanie także zlikwidowana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Jakie istotne zmiany przewiduje Prawo Budowlane w roku 2023?

Prawo budowlane 2023 – ku prostszemu procesowi inwestycyjnemu

Projekt nowelizacji Prawa Budowlanego ma na celu usprawnienie oraz przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja wychodzi naprzeciw zarówno inwestorom, jak i organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, dążąc do redukcji obciążeń w tych obszarach.

Drewniane domy najłatwiej ogrzewać promiennikami ciepła.

Kluczowe zmiany w prawie budowlanym 2023

Nowa wersja Prawa Budowlanego, zaproponowana przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju, stawia sobie za cel rozwiązanie wielu problemów:

 • Dualizmu prawnego dotyczącego budowy drewnianych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m².
 • Nadmiernego obciążenia inwestorów w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.
 • Przedłużających się postępowań według obecnych przepisów.
 • Zbyt rozbudowanego formalizmu związanego z oddawaniem obiektów do użytkowania.
 • Nadmiernego obciążenia organów administracyjnych i nadzoru w procesie przekazywania dokumentów w formie papierowej.

Wprowadzenie zmian w 2023

Nowelizacja przynosi znaczące zmiany w Prawie Budowlanym. Wśród nich warto wymienić:

 • Możliwość budowy drewnianych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m² w oparciu o jednolitą procedurę.
 • Rozszerzenie listy obiektów budowlanych i robót zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia.
 • Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych.
 • Nakładanie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 • Usprawnienie procedury oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.
 • Rozbudowę odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 • Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej.
 • Rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy.
 • Wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznego Centralnego Rejestru osób z Uprawnieniami Budowlanymi (e-CRUB).

Drewniane domy bez pośpiechu

Od 2023 roku Prawo Budowlane pozwoli na budowę drewnianych domów jednorodzinnych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami, drewniane budynki o powierzchni zabudowy powyżej 70 m² będą mogły powstawać na podstawie zgłoszenia z projektem oraz zaangażowaniem kierownika budowy. Dla takich domów procedura odbioru będzie uproszczona – wystarczy potwierdzenie gotowości do zamieszkania przez kierownika budowy.

Sprawdź jakie drewniane domki z balika możemy zbudować dla Ciebie.

Obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę dla drewnianych domów jednorodzinnych zostaje znikomy. Ograniczenia dotyczą jedynie wysokości budynku – dozwolone są maksymalnie dwie kondygnacje.

Domy o powierzchni poniżej 70 m² mogą być budowane bez pozwolenia na budowę oraz bez obowiązku kierownika budowy.

Wnioski końcowe

Nowa wersja Prawa Budowlanego 2023 radykalnie zmienia krajobraz sektora budownictwa. Ułatwienia w procesie inwestycyjnym, zwolnienia z obowiązków formalnych oraz cyfryzacja to kluczowe cechy nowych przepisów. Dla inwestorów i ekspertów branżowych otwierają się nowe możliwości oraz wyzwania. Przyszłość budownictwa z pewnością niesie ze sobą nowe perspektywy.

Dodaj komentarz